The Museum

our Projects

migration

ห้องแรก ออกแบบการจัดแสดงในรูปแบบ 360 องศา ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 5 ตัวในการฉายจอโค้ง ภาพยนต์ที่ใช้ในห้องนี้ก็มีการจัดทำให้เป็นภาพแบบ Panorama ทั้งเรื่องเช่นกัน

New Culture

ห้องนี้มีการจัดแสดงโดยฉายภาพไปยังฝาผนังทั้งสามด้านพร้อมๆกัน ในรูปแบบ 270 องศา โดยใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 5 เครื่อง

Living

มีการจัดแสดงโดยฉายภาพไปยังฝาผนังด้านหลัง ซ้าย ขวา ด้านบน ด้านล่าง รวมถึงฉาก Hologram โดยใช้แสงจากท้องฟ้าเป็นตัวกำหนดให้บรรยากาศภาพในห้องเปลี่ยนไป โดยใช้โปรเจคเตอร์ 5 เคื่อง

Peranakan Dress

 การจัดแสดงชุดเสื้อผ้าด้วยการฉายภาพไปยังหุ่น โดยจัดเตรียมภาพ Graphic Animation แสดงลวดลายที่สายงามของเสื้อผ้า ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง

Local FOOds

เป็นการจัดแสดงภาพ 3 มิติ (3D Stereo) โดยฉายภาพไปยังหม้อ เขียง กะทะ แสดงการปรุงอาหารท้องถิ่น ผู้ชมต้องสวมแว่น 3 มิติ เพื่อชมภาพที่สมจริง

Virtual Walkthrough

 ผู้ชมสามารถเดินชมบ้านโบราณด้วยการใช้มือโบกซ้ายขวา ใช้เท้าก้าวไปหน้าหรือถอยหลัง เพื่อควบคุมทิศทางการเข้าชมบ้านทั้งสองชั้น มีการใช้ Kinnect เป็นอุปกรณ์ในการควบคุม

our Tools

3D Mapping

ภาพ 3D มีการใช้กล้องสองตัวในการถ่ายทำ จัดแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ 3D และใช้แว่นตา 3D สำหรับรับชมแบบเสมือนจริง

3D Animation

การแสดงชุดเครื่องประดับของชาวเพอรานากัน ด้วยการจัดทำ Mapping บนแผ่น Hologram แบบ Piramid สามารถรับชมได้ทั้งสามด้าน 
นอกจากนี้ยังตัวควบคุมภาพด้วยการใช้ฝ่ามือสะบัดบนรีโมท เพื่อเปลี่ยนภาพเป็นชุดต่อไป

Model Mapping

การจัดแสดงเสื้อผ้าด้วยการใช้โปรเจคเตอร์ส่องไปที่หุ้นทั้งด้านซ้ายและขวาพร้อมๆกัน ทำให้ไม่มีเงาแสงมารบกวน

Hologram

มีการใช้โปรเจคเตอร์แสดงภาพท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลง เมื่อแสงเปลี่ยนจะทำให้บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปด้วยพร้อมๆกัน ส่วนภาพ Hologram ใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ฉายมาจากด้านหลัง

2D Animation

ภาพลายเส้นแสดงลวดลายของผ้าถุงที่ค่อยๆปรากฏตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์

270 Mapping

ภาพยนต์ชุดนี้ผลิตด้วยภาพลายเส้นขาวดำ ภาพ2D และ 3D Animation ทั้งเรื่อง มีขนาดภาพเป็นแนวยาวพาโนรามา ซึ่งฉายในห้องที่เป็น 270 องศา